Kuenringové


Páni z Kuenringu - rakouská šlechta - věrní průvodci krále Přemysla Otakara II.
erb Kuenringů
áni z Kuenringu patřili mezi známé a bohaté rody v Rakousku ve 12. a 13. století. První z rodu se již připomínal v 11. století,ale rodovou slávu založil asi až Hadmar II. (1217). Ten mimo jiné držel od roku 1185 také české léno Vitoraz. Nejpověstnější z Kuenringů jsou jeho synové Hadmar III. a Jindřich I., požívající velkého vlivu u rakouského vévody Leopolda VI. Jindřich byl od roku 1228 zemským maršálkem a tím i častým správcem celých Rakous. Vyznamenal se v roce 1230 ve válce proti Čechům. V té době se postavil za Bedřicha II. ve válce tzv. ministeriálů. Po jeho potlačení byl přijat na milost a byl mu vrácen i titul maršálka. Jindřich umírá v roce 1233 při vpádu do Čech.
     Z dalších členů tohoto rodu proslul také Alber(t) V. Ten přispěl v mnohém k uznání českého krále Přemysla Otakara II. v Rakousku. Ten zemřel v roce 1260. Jeho synové, z nichž zejména Leutold I. vynikal, stáli při Rudolfu Habsburském. Alberův bratr Jindřich IV. a jeho syn Jindřich V. zůstali verni českému králi a rakouskému vévodovi Přemyslu Otakaru II. Za to museli v roce 1280 do vyhnanství a jejich statky včetně Vitoraze byly zabaveny. Tím byla moc rodu značně podlomena. Ještě v době Ladislava Pohrobka, se rod trochu pozvedl, ale potom postupně upadá. Rod Kuenringů nakonec vymírá v roce 1594. Příslušníci tohoto rodu dali Čechám pramáti vedlejší odnože přemyslovského rodu - opavským Přemyslovcům - v osobě milenky Přemysla Otakara II. Anežky, zvané Palcéřík. Ta byla dvorní dámou královny Markéty. Byla zvaná Palcéřík podle, na tehdejší dobu, nezvyklého účesu. Manželka Přemysla Otakara II. byla dvakrát starší jak on, přesto Přemysla obviňovala, že je to on, kdo nemůže mít děti. Prý snad proto, že se narodil na svatého Petra. Přemysl chtěl výtku vyvrátit a tak prý s jejím svolením si vybral první z dvorních dam. Byla to Anežka z Kuenringu. Ta mu potom porodila syna Mikuláše a další dcery. 1. rok se narodil Mikuláš, 2. a 3. rok dcery a 4. rok dcery - dvojčata. Všem těmto levobočkům dal slušná věna, neboť, jak bylo v té době zvykem - tam kde je velké věno, tam se chyba za chybu nepočítá. Snad i prý Jindřich z Kuenringu si v roce 1277 vzal jinou levobočnou dceru Přemysla Otakara II., kterou měl snad prý s jinou dvorní dámou.


scrollik.gif(682 b)


kuenringen rodokmen.PNG(281 kb)

scrollik.gif(682 b)