Rybniště

o historii Rybniště,kde se narodil děda Václav Fíla
Erb Rybniště
Rybniště je roztroušená ves, ležící v sedle mezi Širokým vrchem a Plešivcem, asi 3 km severovýchodně od Chřibské. Její nejstarší částí obce je Chřibská Nová ves, založená kolem roku 1480 tehdejším majitelem tolštejnského panství baronem Šlejnicem. Měla vlastního dědičného rychtáře, který byl nadán obvyklými svobodami. V 16. stol. však přešla do majetku Kinských a stala se součástí českokamenického panství. Osada Rybniště byla nově založená na místě vypuštěného a vysušeného rybníka, zvaného "Stockteich".K obci patřil také bývalý Rytířův mlýn, údajně pojmenovaný podle rytíře z Flade, který na svahu Žulovce postavil sklárnu. Mlýn s rybníkem stál u silnice do Krásného Pole a později v něm byla zřízena brusírna skla. Obec kvůli své poloze v důležitém horském sedle trpěla ve válečných dobách průchody vojsk.
Za třicetileté války Švédové využili ke krytí i hráz rybníka Stockteich a v roce 1639 zřejmě vybudovali tzv. Švédské šance nedaleko osady Na Sedle. V roce 1715 se osada Rybniště stala součástí Chřibské Nové Vísky. V sedmileté válce roku 1757 Prusové část obce vypálili a jejich vojsko tudy procházelo i v roce 1866. Zdejší, převážně němečtí obyvatelé, žili kromě roku 1757, kdy pruské vojsko zcela vypálilo střed obce, vcelku poklidně. V Rybništi byla v době tereziánských reforem asi v roce 1762 založena škola, v níž tehdy vyučoval vysloužilý voják Jan Paul. Protože původní budova nedostačovala, byla z výtěžku sbírky občanů postavena škola nová - dnešní jednopatrová budova u Školního rybníka. Již v roce 1769 se v ní vyučovalo. K rozvoji obce přispěla železnice, uvedená do provozu v lednu 1869. Přímo v Rybništi bylo postaveno důležité nádraží, z něhož se rozcházejí tratě do Rumburka a Varnsdorfu.V obci byla zastoupena různá řemesla, vyráběl se zde např. manšestr. Byla zde od r. 1873 i sklárna s až 180 zaměstnanci, ta však v průběhu II. světové války zanikla. Ta byla u nádraží v Rybništi. Vybudoval ji majitel sklárny v Chřibské F. Zahn. V roce 1880 sklárnu v Rybništi získala firma Michel & Mayer a roku 1884 ji přebrali Michelovi synové Raimund a Eduard. Sklárna se specializovala zejména na výrobu osvětlovacího skla. Za první světové války již byla mimo provoz, ve dvacátých letech byla sice výroba obnovena, ale řejmě nepřežila hospodářskou krizi ve 30. letech, protože ještě před 2. světovou válkou huť zanikla. Protože v 80. letech 19. století už mělo Rybniště přes 1100 obyvatel, zatímco Chřibská Nová Víska jen asi 470, byl obecní úřad zřízen v Rybništi a Chřibská Nová Víska se roku 1890 stala jeho osadou. Obě osady prakticky splynuly a protože se označení "Víska" pro rozvíjející se osadu nehodilo, přijala v listopadu 1892 celá obec jméno Rybniště. Dnes se na mapách jako Chřibská Nová Ves označují domky, volně rozptýlené kolem silnice do Krásné Lípy, asi 1,5 km severně od středu obce. Po vzniku Československa zde bylo 230 domů a celkem 1.896 obyvatel, z toho 495 se hlásilo k čs. národnosti. V roce 1936 byl nákladem 46.000,- Kč postaven objekt nynější hasičské zbrojnice, který též sloužil i jako obecní šatlava. V roce 1950 se Nová Chřibská opět stala součástí Rybniště. V roce 1980 bylo Rybniště připojeno ke Chřibské, ale v roce 1990 se opět stalo samostatnou obcí.
Virtuální hrob rodiny Fílů


Hřbitov v Bagneaux sur Loing
Erb Berků z Dubé

Erb Berků z Dubé
Kostel v Rybništi

Kostel v Rybništi

Obecní úřad

Obecní úřad


Dobový obrázek Rybniště a sklárny v Rybništi

Dobový obrázek Rybniště a sklárny v Rybništi


Zpět na 1.stránku

Zpět na úvodní stránku (kontakty)