Nová Ves nad Popelkoupísmeno P
praděda Jaroslav Vlach, rodák z Benešova u Semil, se do Nové Vsi nad Popelkou odstěhoval, když si vzal Boženu Vlčkovou, narozenou 6. března 1877 v Nové Vsi č.p.170. Zde dle soupisu ze sčítání obyvatel Nové Vsi nad Popelkou z roku 1921 bydlí od roku 1900 v chalupě č.p. 80. Jeho syn Stanislav, můj děda, se přiženil do rodiny Jana Povra, narozeného 23.12.1867 v Ústí u Staré Paky. Vzal si jeho dceru Annu Povrovou. Po svatbě se novomanželé stěhují i s rodiči do Nové Vsi nad Popelkou, do chalupy č.p.69. Zde se jim narodí Jaromír a Jana Vlachovi.
        Nová Ves nad Popelkou údajně vznikla kolem roku 1200. Osadníci slovanského původu prý zde postavili a později zasvětili zdejší kostelík sv. Prokopovi, který byl v roce 1204 svatořečen. Údajně zde bylo až 20 – 30 usedlostí, tedy na ty časy osada dosti veliká. Původní dřevěný kostelík byl několikrát přestavován. Dnešní podoba kostela je z roku 1747. O dva roky později byla dostavěna věž. V průběhu válek přišel kostel o hlavní zvony. V roce 1991 byly pořízeny ze sbírek mezi věřícími 2 nové zvony. Velký byl zasvěcen Svatému Prokopovi a menší svaté Anežce. Do roku 1867 se pohřbívalo okolo kostela. Po tomto roce se rozhodlo pro nový hřbitov, který se nachází asi 200 metrů nad kostelem.
        Na hořením konci obce (k Lomnici) tam, kde stojí statek č. d. 157, stávala tvrz. Když starý statek před časem zbořili, našli v základech husí vejce a na dně příkopu mnoho pálené hlíny. Statku říká se dodnes „Na ohradě“. Roku 1465 král Jiří Poděbradský potvrdil darování Janovi z Lemberka „za jeho věrné služby statek selsky v Nové Vsi za Bradlcem, v němž Jaroš přebývá. Když v roce 1532 zemřel Jiřík z Valdštejna na Bradlci, rozdělili se jeho synové Jan a Albrecht o dědictví otcovské. V roce 1538 Albrecht z Valdštejna prodal Novou Ves Vilémovi z Valdštejna a tak byla přivtělena k panství lomnickému. Před 30letou válkou bylo v Nové Vsi 69 usedlostí - 53 statky, 5 mlýnů, 8 chalup, 1 kovárna a 2 krčmy. Z nich 1 „rychta“ u kostela a 1 krčma pode vsí. Dlouhá válka zavinila, že mnohé statky vyhořely, grunty zpustly a zarostly. V roce 1652 dle zprávy Rigia, děkana v Branné, čítala Nová Ves 167 obyvatelů. Také ve válce 7leté (1756-63) a válkách Napoleonských (1813) Nová Ves mnoho utrpěla.
        První zmínka o škole v Nové Vsi je r. 1662. V roce 1713 tu nebyla školní budova, ale z kronik lze zjistit, že „kantor ve vlastním příbytku mládež učí“.V letech 1787-8 postavila obec dřevěnou školu vedle fary; ta byla přestavěna v nynější podobě roku 1876 za 15300 zl. V roce 1846 usilovala obec o stavbu silnice z Lomnice do Nové Paky, ale nadarmo. Postavena byla až v letech 1863-65.
        Obyvatelé se živí od dávných dob polním hospodářstvím a tkalcovstvím. Divadlo se hrávalo v Nové vsi již před r. 1850. Sbor dobrovolných hasičů má obec od roku 1882, čtenářský spolek působil již v letech 1881-1922. Sokol byl založen v roce 1912.Trochu naivní obraz naší chalupy Realistický obraz
naší chalupy
Cesta ze silnice k pozemku,kde stála naše chalupa Pohled na louku,kde stála chalupa Pohled z místa chalupy na loukuCesta z druhé strany,od sklípku Pohled na místo,kde stála naše chalupa Pohled na místo,kde stával sklípek Pohled na louku, kde stála chalupa Pohled od sklípku přes kůlnu na loukuStudánka,odkud jsme nosili vodu Cesta z chalupy na náves A nad cestou stojí místní kostelíček Místní hospoda se sálem Budova,kde je pošta a Místní zastupitelstvo
Místní škola Kostelíček od hřbitova Hrobka rodiny Vlachových Vyřezávaná dřevěná socha místního hastrmana Je pěkný i zepředu
Zpět na 1.stránku

Zpět na úvodní stránku (kontakty)